شما اینجا هستید

انتخابات » قوانین و جرائم انتخابات ۱۴۰۲ اعلام شد

                            قوانین و جرائم نکات منحصر به فرد انتخابات ۱۴۰۲

 

گزیده جرائم انتخابات

ماده ۷۲-چاپخانه ها، مراکز تکثیروسایر اشخاص منحصرا در صورت درخواست کتبی نامزد،مسوول ستاد اصلی تبلیغات وی ویا احزاب و گروه های سیاسی بارعایت ضوابط ،مجاز به چاپ و آگهی تبلیغات انتخاباتی می باشند .نام و نشانی چاپخانه هاویا مراکز تکثیروتاریخ چاپ باید در زیر آگهی درج شود.در صورت عدم درج این موارد،آگهی در حکم آگهی غیر مجاز می باشد.

ماده ۴۶- یک ماده به شرح زیر به عنوان ماده (۶۵ مکرر ۲) به قانون الحاق می‌شود:

ماده ۶۵ مکرر ۲- به‌منظور ساماندهی و مدیریت تبلیغات انتخاباتی و ایجاد فضای مناسب جهت تحقق انتخابات رقابتی و نیز تضمین بهره‌مندی یکسان نامزد‌ها از امکانات دولتی و عمومی، هیئت استانی بررسی تبلیغات در هر استان یک هفته پس از پایان ثبت نام داوطلبان زیر نظر هیأت اجرایی مرکزی انتخابات با ترکیب زیر تشکیل می‌شود:

۱- استاندار یا نماینده تام‌الاختیار او به عنوان رئیس هیات

۲- دادستان مرکز استان یا نماینده تام الاختیار او

۳- مدیرکل صدا و سیمای استان یا نماینده تام الاختیار رئیس سازمان

۴- مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان

۵- مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان

۶- رئیس هیأت بازرسی انتخابات استان

۷- دبیر ستاد انتخابات استان بدون حق رأی

۸ -دو نفر از اعضای شورای استان به انتخاب شورای اسلامی استان بدون حق رأی

تبصره ۱- هیأت نظارت استان یک‌نفر از میان اعضای خود یا خارج از آن را به‌منظور نظارت بر عملکرد هیئت استانی بررسی تبلیغات تعیین می‌نماید. هیئت مکلف است از وی به‌صورت کتبی جهت شرکت در جلسات هیئت، دعوت نماید. عدم حضور عضو ناظر مانع از تشکیل جلسه نمی‌شود.

تبصره ۲- جلسات هیئت استانی بررسی تبلیغات با حضور حداقل پنج عضو دارای حق رأی رسمیت می‌یابد و تصمیمات آن‌ها با رأی چهار عضو دارای حق رأی، معتبر است.

تبصره ۳- وظایف هیئت بررسی تبلیغات عبارت‌اند از:

۱- اجرای دستورالعمل‌های هیئت اجرایی مرکزی در خصوص تبلیغات و فعالیت‌های انتخاباتی

۲- برنامه‌ریزی و اجرای مقررات لازم جهت برخورداری نامزد‌ها از فرصت برابر استفاده از امکانات تبلیغاتی نهاد‌ها موضوع ماده ۵۵ این قانون

۳- مراقبت بر جرایم تبلیغاتی ارتکابی از جمله استفاده غیرقانونی از هرگونه امکانات و اموال دستگاه‌های دولتی و عمومی یا فعالیت‌های تبلیغاتی غیرقانونی مسئولان و کارکنان و اعلام آن به مراجع صالح قضایی

۴- سایر وظایف مقرر در این قانون

همچنین بر اساس ماده ۴۷، ماده (۶۶) قانون به شرح زیر اصلاح و تبصره فعلی آن حذف گردیده و دو تبصره به عنوان تبصره‌های «۱» و «۲» به آن الحاق می‌شود:

ماده ۶۶- علاوه بر جرایم مندرج در سایر مواد این قانون، ارتکاب رفتار‌های زیر در فضای مجازی یا واقعی جرم محسوب و مرتکب به مجازات درجه شش قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی به استثنای حبس و محرومیت از دو دوره داوطلبی نمایندگی مجلس محکوم می‌شود:

۱- هرگونه خرید و فروش مستقیم یا غیرمستقیم رأی یا فعالیت و تبلیغات انتخاباتی مستقیم و غیرمستقیم از طریق توزیع اقلام و لوازمی که برای دریافت‌کننده جنبه انتفاعی داشته باشد، اعطای کمک‌های نقدی و غیرنقدی به اشخاص حقیقی و حقوقی، اماکن عمومی و مذهبی، هیئت‌ها و امور خیریه، اعطای وام، پاداش و یا امتیازات، از زمان دستور شروع تبلیغات انتخابات؛

۲- رأی‌دادن با مدارک شناسایی جعلی یا متعلق به دیگری

۳- رأی گرفتن با مدارک شناسایی کسی که حضور ندارد؛

۴- رأی‌دادن بیش از یک بار؛

۵- تقلب، جعل، دستکاری، تخریب، از بین بردن، جابجایی، ربودن یا اختفای آرا، صورت جلسات، اسناد، مدارک، تجهیزات، برنامه‌ها، داده‌های رایانه‌ای و یا نتایج انتخابات؛

۶- کم و زیاد کردن آرا یا تعرفه‌ها؛

۷- اخلال در امر انتخابات به‌نحوی که روند عادی انتخابات را دچار ایراد نماید، از قبیل تأخیر در شروع یا اجرای انتخابات، ثبت‌نام و رأی‌گیری، تعجیل در بستن شعبه یا عدم اخذ رأی از رأی دهندگان؛

۸- تهدید یا تطمیع در امر انتخابات، از قبیل تهدید افراد جهت رأی دادن به نامزد خاص؛

۹- تبانی در انتخابات از جمله کناره‌گیری نامزد‌ها با اخذ هرگونه امتیاز یا مواردی که جنبه انتفاعی داشته باشد؛

۱۰- توهین به اعضای هیئت‌های نظارت و اجرایی و مجریان و ناظران انتخابات یا تهدید آنان؛

۱۱- دستور و یا تحریک کارکنان کلیه دستگاه‌های اجرایی موضع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری برای فعالیت تبلیغاتی به نفع یا ضرر نامزدها، توسط مقامات دستگاه‌های مزبور (اعم از وقت اداری یا خارج از آن)؛

۱۲- دخالت در امر انتخابات با سند یا سمت مجعول و یا به هر صورت غیرقانونی؛

۱۳- ممانعت از اعمال وظایف قانونی مقامات و کسانی که مطابق قوانین و مقررات در فرآیند انتخابات و یا شعب اخذ رأی دارای وظایفی هستند.

۱۴- انجام یا عدم‌انجام هرگونه عملی که باعث محروم شدن از انتخابات یا مخدوش‌شدن رأی مردم از ناحیه اعضای شعبه اخذ رأی یا مجریان و ناظران باشد؛ از قبیل خودداری‌کردن از ثبت نام در دستگاه احراز یا ممهور نمودن برگ تعرفه یا شناسنامه، خودداری از صدور تعرفه، یا کارت شرکت در انتخابات یا اخذ رأی؛

۱۵- توصیه به انتخاب یا عدم انتخاب و یا تبلیغ به نفع یا ضرر نامزد یا نامزد‌های معین از طرف اعضای شعبه اخذ رأی اعم از مجریان یا ناظران یا افراد متفرقه در محل اخذ رأی به رأی‌دهنده؛

۱۶- استفاده از نماد‌های خاص نظیر لباس یا رنگ خاص جهت تبلیغات نامزد‌های خاص در شعب اخذ رأی؛

۱۷- افزایش یا کاهش تعداد شعب، تعرفه‌ها، صندوق‌ها و یا عوامل و اسناد انتخاباتی بدون رعایت تشریفات قانونی؛

۱۸- اعلام و القا انصراف، شکست و یا پیروزی نامزد‌های انتخابات بدون رعایت تشریفات قانونی در فضای عمومی؛

۱۹- اعلام نتایج پیش از رعایت تشریفات قانونی؛

۲۰- انتقال یا جابجایی صندوق اخذ رأی به غیر از محل آگهی‌شده بدون مجوز قانونی؛

۲۱- باز کردن و یا شکستن قفل محل نگهداری و لاک و مهر صندوق‌ها یا تجهیزات رأی‌گیری بدون مجوز قانونی؛

۲۲- ایجاد رعب و وحشت برای رأی‌دهندگان یا اعضای شعب ثبت‌نام و اخذ رأی با اسلحه یا بدون اسلحه در امر انتخابات.

تبصره ۱- مجازات تخلف از بند (۲۲) این ماده علاوه‌بر مجازات حبس یا جزای نقدی درجه شش قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی به‌ترتیب ذیل تعیین می‌گردد:

الف- چنانچه مرتکب بدون اسلحه ایجاد رعب و وحشت نماید، به حداکثر مجازات شلاق درجه شش قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی محکوم می‌شود.

ب- چنانچه ایجاد رعب و وحشت خواه به تحریک یا بالمباشره همراه با اسلحه باشد و محاربه صدق نکند، به حبس درجه پنج قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی و شلاق از سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه محکوم می‌شود و در صورتی‌که محاربه صدق نماید به مجازات محاربه محکوم می‌شود.

تبصره ۲- چنانچه ارتکاب هریک از جرایم فوق موجب شود که جریان انتخابات در یک یا چند شعبه ثبت‌نام و اخذ رأی از مسیر قانونی خود خارج شود و در نتیجه کلی انتخابات مؤثر باشد، مرتکب به مجازات حبس و محرومیت از حقوق اجتماعی درجه پنج قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی محکوم می‌شود.

در مورد کانالها و فضای مجازی

تولید،انتشاروباز نشرهرگونه محتوا یا اخبار جعلی یا خلاف واقع ویا تخریب وتهدید توسط هریک از نامزدها ویا ستاد های ایشان در هریک از در گاههای نشر داخلی یا خارجی در فضای مجازی ،ممنوع بوده وجرم محسوب می شود. در صورت نقض این حکم،مرتکب مجرم شناخته شده وبه مجازات درجه شش موضوع ماده (۱۹)قانون مجازات اسلامی به استثنای حبس محکوم می شود.
تبصره -منظور از تخریب ،ارتکاب هر گونه جرم علیه شخصیت اشخاص از جمله توهین ،افترا ونشر اکاذیب است.

 

۲۰ نکته دانستنی درباره انتخابات ۱۱ اسفند ۱۴۰۲

۱ – بیش از ۷۳ درصد از داوطلبان انتخابات مجلس شورای اسلامی تایید صلاحیت شدند.

۲ – حدود ۱۵ هزار نفر در دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی رقابت می‌کنند.

۳ – ۷۰ درصد از داوطلبان بین ۳۰ تا ۵۰ سال هستند.

۴ – در این دوره از انتخابات هزار و ۱۰۰ استاد دانشگاه، ۲۰۰ پزشک، ۴۰۰ قاضی داوطلب هستند.

۵ – هم‌چنین حدود ۳۷۰ نماینده پیشین مجلس به عنوان داوطلب حضور دارند

۶ – داوطلبان تا ۲۵ بهمن می‌توانند درخواست خود را برای جابه جایی حوزه انتخابیه ثبت و طی ۵ روز جواب نهایی را دریافت کنند.

۷- ۳ و نیم میلیون نفر از واجدین شرایط رای دادن رای اولی هستند.

۸- احراز هویت‌ها هم به صورت کاملا الکترونیکی خواهد بود.

۹ – بر اساس قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، داوطلبان یک هفته اجازه تبلیغات دارند.

۱۰ – تبلیغات پیش از موعد قانونی تخلف است.

۱۱ – در استانداری‌ها و فرمانداری‌ها و ستادهای انتخاباتی استان‌ها امکان ثبت گزارشات مردمی درخصوص تخلفات داوطلبان انتخابات وجود دارد.

۱۲ – تعداد نامزدهای انتخابات مجلس خبرگان رهبری ۱۴۴ نفر است.

۱۳ – داوطلبان از روز ۲۵ بهمن تا ۹ اسفند ماه فرصت تبلیغات دارند.

۱۳ – انتخابات مجلس خبرگان رهبری در تمامی حوزه‌های انتخابیه برگزار خواهد شد.

۱۴ – ۱۶ کرسی از ۸۸ کرسی مجلس خبرگان رهبری به تهران اختصاص دارد.

۱۵- بر اساس ماده ۸ قانون انتخابات فقط احزاب و جبهه‌های قانونی می‌توانند برای انتخابات فهرست و لیست بدهند.

۱۶- صرفا احزابی می‌توانند از ماده ۸ قانون انتخابات استفاده کنند که در زمان بندی اعلام شده، مجامع عمومی خود را برگزار کرده باشند.

۱۷- تا این لحظه ۱۰۰ حزب مجامع عمومی خود را در زمان مقرر برگزار کرده‌اند و همین احزاب می‌توانند لیست و فهرست بدهند.

۱۸- جبهه‌ها مشکلی برای فعالیت ندارند زیرا در زمان ثبت تاسیس، زمان فعالیت خود را اعلام می‌کنند و بر همان اساس می توانند فعالیت کنند.

۱۹- برای انتخابات پیش‌رو ۶۸۱۱ شعبه در کل استان تهران پیش‌بینی شده که حدود ۵۰۰۰ شعبه برای حوزه انتخابیه تهران، ری، شمیرانات، پردیس و اسلامشهر است.

۲۰- تعداد داوطلبین زن در کشور در ثبت نام مجلس شورای اسلامی در کل کشور ۱۴ درصد کل ثبت نام کنندگان و در استان تهران ۱۷ درصد کل ثبت نام کنندگان بوده است.

 

کمیته حقوقی حوزه انتخابیه شهرستان گنبدکاووس

روابط عمومی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان گنبدکاووس

۲۰ نکته دانستنی درباره انتخابات ۱۱ اسفند ۱۴۰۲

مرتبط:

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید

کامل کردن گزینه های ستاره دار (*) الزامی است -
آدرس پست الکترونیکی شما محفوظ بوده و نمایش داده نخواهد شد -

پایگاه خبری تحلیلی گنبدی ها | جامع ترین وب سایت خبری شهرستان گنبدکاووس