۳۹۰۰ ناظر در گلستان در برگزاری انتخابات نظارت می کنند

دکتر محمد حاجیلری در همایش سرناظران شعب اخذ رای شرق گلستان در گنبد کاووس بیان کرد: در انتخابات امسال ۳۹۰۰ نفر ناظر در برگزاری انتخابات نظارت می کنند.

به گزارش گنبدی ها،دکتر محمد حاجیلری مسئول آموزش هیئت عالی نظارت بر انتخابات شورای های شهر و روستای استان گلستان در همایش سرناظران شعب اخذ رای انتخابات شوراهای شهر و روستای شرق گلستان که روز دوشنبه در محل باشگاه فرهنگیان گنبدکاووس برگزار شد ضمن اشاره به ۳۹۰۰ ناظر که برای نظارت بر انتخابات این دوره نیاز است تصریح کرد، در استان گلستان حدود ۱۸۵۰ صندوق اخذ رای داریم که برای هر صندوق دو ناظر را در نظر گرفته ایم که مجموعا ۳۷۰۰ ناظر و حدود ۲۰۰ سرناظر کار مربوط به برگزاری انتخابات را نظارت خواهند کرد.

وی در ادامه بیان کرد، برای آنکه این انتخابات به خوبی برگزار شود و کمترین انحراف در آن باشد لازم است ناظران را آموزش دهیم و آنها را با نحوه برگزاری انتخابات آشنا کنیم و این آموزش امروز نیز در همین راستا می باشد که به صورت خوشه ای انجام میشود و به این صورت خواهد بود که ابتدا آموزش را برای سرناظران خواهیم داشت و سپس آنها مسئول هستند به ناظران صندوق های زیرمجموعه خود آموزش ها را انتقال دهند.

دکتر حاجیلری در ادامه بیان کرد، این آموزش ها در دو بخش شامل بخش سیستمی و چگونگی وارد شدن به سیستم برای ثبت تخلفات، چرا که امسال تخلفات لحظه ای در سیستم ثبت خواهد شد ونیز بخش روند اجرای انتخابات خواهد بود.

وی در پایان بیان کرد، حدود دو هزار نفر در انتخابات شوراهای شهر وروستای استان گلستان ثبت نام کرده اند که فرایند تایید صلاحیت ها به پایان رسیده و اعلام شده است و کسانی که درخواست تجدید نظرجهت بررسی مجدد صلاحیت ها را داده اند نیز هم اکنون در حال بررسی می باشد.