پایان اولین دوره آموزشی خبرنگاری در شرق گلستان!

پنجمین و آخرین هفته دوره آموزشی روزنامه نگاری حرفه ای با تدریس استاد دکتر حسینی پاکدهی عضو هیأت علمی دانشکده ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی برای خبرنگاران شرق استان گلستان در شهر گنبد کاووس برگزار شد.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی گنبدی ها، خانه مطبوعات استان با همکاری اداره کل فرهنگ و ارشاد استان گلستان و شهرستان گنبدکاووس دوره آموزشی روزنامه نگاری حرفه ای برای اولین بار در شرق استان گلستان جهت افزایش توان حرفه ای خبرنگاران گلستانی در سالن ارشاد گنبد کاووس برگزار گردید.

سرفصل های دوره توان افزایی روزنامه نگاری حرفه ای در اولین جلسه خبر نویسی و گزارش نویسی بود که با تدریس استاد محمد حسین بدری و تعامل جمعی از خبرنگاران شرق استان گلستان انجام شد. دوره آموزشی مزبور یکی از اولین دوره های آموزشی و توان افزایی برای خبرنگاران شرق استان گلستان بود که با اهتمام و تلاش عزیزان در خانه مطبوعات و اداره ارشاد استان گلستان به مرحله اجرا رسید .

این دوره شامل پنج هفته دو روزه غالبا در روز ها پنجشنبه و جمعه تشکیل می گردید، از جمله عناوین تخصصی آموزشی این دوره خبرنگاری حرفه ای می‌توان به موضوعاتی چون مصاحبه، نگارش، روابط عمومی، خبر نویسی ، و… اشاره کرد، این دوره با حضور اساتید برجسته کشوری حوزه خبرنگاری برگزار گردید. در انتها پس از کسب نمره قبولی در آزمون آتی توسط شرکت کنندگان‌ ،خبرنگاران موفق گواهینامه حرفه ای خبرنگاری اداره کل ارشاد و خانه مطبوعات استان گلستان اعطا خواهد گردید.

گفتنی است که این دوره خرداد الی شهریور ماه سال جاری و با حضور خبرنگاران رسانه های دارای مجوز شرق استان و به میزبانی گنبدکاووس در اداره ارشاد این شهرستان برگزار شد.

نمایندگان خانه مطبوعات و ارشاد اداره کل استان گلستان