هفته سوم کورس اسبدوانی پاییزه گنبدکاووس آغاز شد

هفته سوم رقابت‌های کورس اسبدوانی پاییزه کشور پس از سه هفته تعطیلی در مجموعه سوارکاری شهرستان گنبدکاووس آغاز شد.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی گنبدی ها و به نقل از خبرگزاری تسنیم، در روز نخست از هفته سوم رقابت‌های کورس اسبدوانی پاییزه کشور بعدازظهر امروز ۶۰ راس اسب از نژادهای ترکمن، دوخون و تروبرد در ۶ دور ۱۰۰۰ و ۱۲۰۰ متری در مجموعه سوارکاری شهرستان گنبدکاووس بدون حضور تماشاگران با یکدیگر به رقابت پرداختند که ۲۳۴ میلیون و ۱۵۰ هزار تومان جایزه نقدی برای مالکان، مربیان و چابکسواران برتر هفته سوم در نظر گرفته شد.

در دور اول اسب‌های ترکمن سه ساله در کلاس پنج به مسافت ۱۲۰۰ متر با یکدیگر به رقابت پرداختند که پیمان قلرعطا با اسب کارار ایندی زودتر از خط پایان گذشت و طاهر گوگ نژاد با اسب پوریا مختومقلی و محمدامین ایری با اسب تاج دشت ناز به ترتیب دوم و سوم شدند.

در دور دوم اسب‌های تروبرد سه ساله در کلاس میدن به مسافت ۱۰۰۰ متر با یکدیگر رقابت کردند که کمال دلیجه عطا با اسب لیدی مامبو نفر نخست از خط پایان گذشت و رامین قهرمانی با اسب لاله دل و آرمین آق آتابای با اسب فیوری به ترتیب مقام‌های دوم و سوم را کسب کردند.

در دور سوم اسب‌های دوخون دو ساله در کلاس میدن به مسافت ۱۰۰۰ متر با یکدیگر رقابت کردند که قربان محمد اودک با اسب کوکو موفق به کسب مقام اول شد و یونس اورکلی با اسب افسون و محمدامین توماج با اسب ساوانا به ترتیب مقام‌های دوم و سوم را به دست آوردند.

رقابت در دور چهارم میان اسب‌های دوخون سه ساله در کلاس ۶ به مسافت ۱۰۰۰ متر شکل گرفت که سراج الدین اندروا با اسب آنیل زودتر از خط پایان عبور کرد و نورمحمد بهادر با اسب تارلان و آق اویلی بشگرد با اسب آیکال به ترتیب دوم و سوم شدند.

در دور پنجم اسب‌های تروبرد سه ساله در کلاس پنج به مسافت ۱۰۰۰ متر با یکدیگر رقابت کردند که کمال دلیجه عطا با اسب تاواشکا نخستین نفر از خط پایان عبور کرد و نادر صالح پور با اسب هج تایم و محمد خوجملی با اسب سرخ دل نفرات دوم و سوم از خط پایان گذشتند.

در دور ششم و پایانی اسب‌های دوخون سه ساله در کلاس دو به مسافت ۱۰۰۰ متر با یکدیگر به رقابت پرداختند که کمال دلیجه عطا با اسب سوشا موفق به کسب عنوان نخست شد و ستار مهرانی با اسب سامین و آق اویلی بشگرد با اسب تاوانورا به ترتیب دوم و سوم شدند.

روز دوم از هفته سوم رقابت‌های کورس اسبدوانی پاییزه کشور بعدازظهر فردا (دوشنبه) بدون حضور تماشاگران در مجموعه سوارکاری شهرستان گنبدکاووس برگزار خواهد شد.