نقش آموزش و پرورش و مربیان پرورشی در افزایش سواد رسانه ای دانش آموزان در مقابل پروپاگاندای رسانه ای

 دکتر محبوبه اسحقی گرجی فعال فرهنگی اجتماعی استان گلستان و کارشناس حوزه پرورشی آموزش و پرورش گلستان در یادداشتی دراین باره نوشت:

به گزارش گنبدی ها،  روزها که بحث پروپاگاندای رسانه ای به عنوان یک مساله مهم و قابل تامل مطرح است، وجود مربیان پرورشی بیش از گذشته پررنگ تر شده است ، نقش و جایگاه مربیان پرورشی درتوسعه فرهنگی واجتماعی و پرورشی، عامل احیای انگیزه در دانش آموزان است.

یکی از مهمترین روش های جنگ نرم رسانه ای در مواجه با نظام اسلامی هجوم به باورهای دینی است ، در جنگ نرم دشمن مستقیم وارد عمل نمی‏شود ، از آنجا که در جوامع مذهبی پایه های نظام حکومتی بردین استواراست، بنابراین ارزش‏های دینی مورد هجوم قرار می‏گیرد.
این روزها که بحث پروپاگاندای رسانه ای به عنوان یک مساله مهم و قابل تامل مطرح است، وجود مربیان پرورشی بیش از گذشته پررنگ تر شده است ، نقش و جایگاه مربیان پرورشی درتوسعه فرهنگی واجتماعی و پرورشی، عامل احیای انگیزه در دانش آموزان است.
پرورش کاری متفاوت ازتعلیم وتبلیغ است وجنبه پژوهش و تحقیق دارد و در واقع می توان گفت که پرورش نتیجه وثمره تبلیغ و تعلیم می باشد و اساس کار روی پرورش و تربیت است ، اگر کسی مسئول تربیت باشد، وقتی در تربیت موفق است که کارش را با عمل شروع بکند ، بجای مقابله با فناوری ها و مظاهر تمدن جدید امروزی، باید نیروهای توانمند و با کفایت علمی متعهد در فرآیند امور تربیتی بکار گماشته شوند.
همچنین امروزه حجم بالای اطلاعات و دانش از طریق شبکه های اطلاعاتی در دسترس همگان قرار می گیرد ، دانش آموزان به سبب استفاده از رسانه ها با اهداف متنوع و بوی‍‍ژه اهداف آموزشی و سرگرمی، ارتباط زیادی با رسانه های مختلف دارند.فضای مجازی و آسیب های آن که دامن دانش آموزان را هم گرفته است مساله امور تربیتی و تربیت اسلامی را پررنگ تر کرده است و آموزش و پرورش هم در کنار سایر متولیان فرهنگی عزم خود را جزم کرده تا با آسیب های اجتماعی مقابله کنند.
با نگاهی دقیق و عمیق به وضعیت موجود کشور در حوزه سواد رسانه‌ای و همچنین با توجه به هجمه گسترده و تلاش شبانه‌روزی شبکه‌های رسانه‌ای بیگانه و بعضاً معاند، روشن است که چندان مطلوب نبوده لذا اهمیت برنامه‌ریزی و اجرای هماهنگ و دقیق برنامه‌ها از سوی  آموزش و پرورش  ضروری است.آموزش سواد رسانه ای می تواند دانش آموزان و همه اقشار جامعه را به سمت خود مدیریتی انتقادی و دست یافتن به رژیم مطلوب مصرف رسانه ای سوق دهد ، مخصوصا که در این ایام بیماری کرونا داشن اموزان در کنار خانواده در منزل هستند و نیازمند نوعی فرهنگ مصرف در فضای مجازی می باشند.نرم افزار شاد با بیش از ۱۲ میلیون عضو امروز یکی از بزرگترین گروههای کشور را در فضای مجازی دور هم گرد آورده و بستری مهم برای استفاده درست از فرآورده های ارائه شده از سوی آموزش و پرورش است .هدف از سواد رسانه ای و اطلاعاتی رشد تفکر انتقادی و مهارت های یادگیری برای اجتماعی شدن و داشتن دانش آموزانی فعال است ، وظیفه آموزش سواد رسانه ای و اطلاعاتی در درجه اول برعهده آموزش و پرورش است ، سواد رسانه ای و اطلاعاتی این فرصت را در اختیار دانش آموزان قرار می دهد تا قضاوت آگاهانه درخصوص رسانه ها و پیام های آن داشته باشند.نقش آموزش و پرورش نیز در عصر کنونی فقط انتقال معلومات و آموزش علم به دانش آموزان نیست بلکه با توجه به اینکه روزبه روز اینترنت در ابعاد مختلف زندگی بشری گسترش می یابد توانمند سازی دانش آموزان برای زندگی در عصر حاضر از وظایف مهم این نهاد است چرا که آینده سازان و تصمیم گیران آینده کشور را تربیت می کند.