مجوز پایگاه خبری گنبدی ها صادر شد

هیئت نظارت بر مطبوعات با صدور مجوز فعالیت پایگاه خبری گنبدی ها موافقت کرد و پروانه انتشار این رسانه را صادر نمود.

پایگاه خبری گنبدی ها به صاحب امتیازی و مدیر مسئولی محسن علی پور از وزرات فرهنگ و ارشاد مجوز پایگاه خبری دریافت کرد.این رسانه عمومی برخط و آنلاین بوده و به زبان فارسی فعالیت می کند و اخبار شهرستان گنبدکاووس و استان گلستان را پوشش می دهد.

دفتر مرکزی این رسانه هم اکنون در شهرستان گنبدکاووس می باشد و به نشانی اینترنتی www.gonbadiha.ir  فعالیت می کند و آدرس دیگری ندارد.

محسن علی پور مدیر مسئول پایگاه خبری گنبدی ها با اشاره به فعالیت این سایت خبری از سال ۹۲ بیان کرد، بسیار خوشحال هستیم که توانستیم مجوز پایگاه خبری را بعد از سال ها فعالیت دریافت کنیم چراکه می توانیم به شکل کار کیفیت بهتری بدهیم و اثرگذاری مجموعه بیشتر خواهد شد.

وی در ادامه بیان کرد، این مجموعه خبری به همت جوانان علاقمند راه اندازی و ایجاد شده است و بدنبال کمک به رشد و توسعه شهرستان در بخش های مختلف و معرفی ظرفیت ها و امکانات موجود در شهرستان به سراسر کشور می باشد.

علی پور در پایان بیان کرد، از همه علاقمندان و خصوصا جوانان علاقمند شهر دعوت می کنیم تا در کنار این پایگاه خبری حضور داشته باشند و ما نیز این آمادگی را داریم که پذیرای اهالی قلم و رسانه شهرستان باشیم.