دکتر «فاطمه محمدی» مدیرکل انتقال خون گلستان شد

مدیرعامل سازمان انتقال خون کشور طی حکمی دکتر فاطمه محمدی را به عنوان مدیرکل سازمان انتقال خون استان گلستان منصوب و معرفی کرد.

به گزارش پایگاه خبری گنبدی ها و به نقل از خبرگزاری ایسنا، پس از استقرار استاندار جدید و تیم مدیریتی مد نظر وی در استانداری گلستان روند انتصابات به مرور ابتدا در ستاد استانداری، سپس در فرمانداری ها و نهایتا مدیران کل دستگاههای اجرایی و خدمات رسان استان گلستان آغاز شد.

یکی از دغدغه های فعالان سیاسی و اجتماعی و به ویژه بانوان که در چند نشست رسانه ای و تخصصی نیز مطرح شد، موضوع انتصاب بانوان و بهره مندی از ظرفیت این قشر عظیم جامعه در مدیریت های مرتبط و متناسب با ویژگی ها و توانمندی های سرشار بانوان بود.

استاندار گلستان در نشست مطبوعاتی خود دو بار بر اعتقاد خود مبنی بر استفاده از بانوان در مدیریت های سطوح مختلف استان تاکید کرده و حتی از تلاش نافرجامش برای انتصاب یک بانو در مسند فرماندار در شهرستانهای استان خبر داد و در بیانی صادقانه نیز در این حوزه به مجموعه مدیریتی خود نمره خوبی نداد و تاکید کرد که در انتصاب معاونین فرماندار، مدیران کل دستگاههای اجرایی و نهادهای دیگر بر روند این انتصابات سرعت بخشیده و بر تعداد آن نیز به تناسب در صورت امکان بیفزاید.

از این رو پس از آنکه «آزاده رجبی» به عنوان مدیرکل امور بانوان استانداری گلستان منصوب شده بود، امروز طی حکمی از سوی مدیرعامل سازمان انتقال خون، دکتر «فاطمه محمدی» به عنوان مدیرکل سازمان انتقال خون در استان گلستان منصوب شد تا به عبارتی این دومین بانویی باشد که در دولت جدید به عنوان مدیرکل در استان گلستان منصوب می شود.

هم اکنون «عفت همدم» نیز به عنوان معاون هماهنگی امور عمرانی یکی از بانوان گلستانی است که دارای مسند مهم مدیریتی در استان است.