به قلم صالح کاهانی

در ستایش فعالان مردمی/دهه فجر می آید تا بیدار تر شویم!

نتیجه عزت مندانه و امیدبخش تحقق مطالبه آنژیوگرافی از سوی “فعالان مردمی” در دهه فجر انقلاب فرصت بهنگامی برای ذکر مطالب مهمی است امیدواریم که دلهای بیدار هوشیارتر و تاریکخانه ها روشن شوند.

با پیروزی انقلاب عهد و پیمان ملت با امام امت این بود که محرومان “ولی نعمت” باشند. و مردم بساط تاریکخانه های محافل اشراف و سلاطین زر و زور و تزویر را برهم بزنند. مردم در میدان باشند و معادلات و تصمیمات و سرنوشت مردم دست دلسوزترین ها و فداکارترین ها باشد. از جهادسازندگی تا کمیته امداد و نهضت سواد آموزی نمونه بارز نهاد همین مردم بود! اما نشد آنچه باید میشد و بساط زورمندانه با سفره های گوناگون راه را مسدود و منحرف کرد!

برای روشن شدن “مساله” و رسیدن به عمق شیرینی اتفاق مبارک پویش ها و جنبش های مردمی برگردیم به گلستان و گنبدکاووس خودمان! اینجا هم این تاریکخانه های قدرت طلبان سالهای مدیدی کرسی رای و تصمیم سازی و حقوق عامه را به دست گرفته بود. از توزیع گوشت تا توزیع مناصب دولتی و حتی کرسی های شورا و نمایندگی همه وابسته به نظر اقلیت هایی که اربابان و مافیای قدرت هستند! مثال هایش باشد با شما…
دعوای فارس و ترکمن و دمیدن در دوقطبی های حزبی و قومی و مذهبی بهترین میدان برای تاخت و تاز مردم و غافل شدن مردم از راهزنان سرمایه و آینده این کهن دیار #جرجان شده بود! هر #مطالبه ای هم که #فریاد میشد با همان نگاه محکوم به تهدیدات قومی و مذهبی گردید! هرجا عدالتخواهی شد، برچسب وحدت شکن! و برهم زننده نظم اهل تاریکخانه ها و اتاق های فکر زورمندان خورد! مردم ناچاراند برای حضورشان یک طرف این بازی و محتاج‌شان باشند!؛ مثال هایش باشما…

ما شما آمدید و سرود جمهوری اسلامی را؛ “دیده بگشا ای برادر” و “برخیزید برخیزید” و صدها شعار بهمن ۵۷ را زنده کردید! و مگر جز اینکه “دهه فجر می آید تا بیدار تر شویم!” گذشتن از #من ها و رسیدن به #ما همان عهدی بود که #درد_مشترک و “مطالبه مردمی” منجر به انقلاب شد.
او که از هر در بتازد بر مه و اختر بتازد!
چون تو را آشفته بیند بر تو آسان تر بتازد!
کرد و ترک و بلوچ ای دلاور
ترکمن آذری ای برادر ای عرب ای عجم
شیعه سنی ای به هم روز غم یار و یاور

نسل جوان گنبد به این پویش همدلی و جوشش اتحاد و این یکصدایی برای مطالبه حقوق جرجان زمین بسیار امیدوار است… درس راه اشتباه دوقطبی ترکمن و فارس؛ و دودِ در چشمانمان برای عقب ماندگی ها مارا بس.

صالح کاهانی