معاون تربیت بدنی و سلامت اداره کل آموزش و پرورش خبر داد:

توزیع وسایل بهداشتی اتاق بهداشت مدارس به مناسبت دهه فجر

رضا طبرسا معاون تربیت بدنی و سلامت اداره کل آموزش و پرورش از توزیع وسایل بهداشتی و تجهیزات اتاق بهداشت مدارس به مناسبت دهه فجر خبر داد.

به گزارش گنبدی ها و به نقل از اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی آموزش و پرورش گلستان، پیش از ظهر امروز، ۲۰ بهمن ۱۳۹۹، رضا طبرسا معاون تربیت بدنی و سلامت آموزش و پرورش گلستان از ارسال و توزیع مرحله دوم تجهیزات اتاق بهداشت مدارس استان، به مناسبت دهه مبارک فجر خبر داد.

 

وی گفت: با توجه به شاخص های برنامه ها و فعالیت های سند تحول قریب به ۵/۱۴ درصد مدارس گلستان می بایست تحت پوششش کمک به بهسازی و تجهیز اتاق بهداشت قرار گیرد.

معاون تربیت بدنی و سلامت آموزش و پرورش گلستان به اشاره به اعتباری بالغ بر ۱ میلیارد ریال تجهیزات اتاق بهداشت از سرانه وزارتی و ۱ میلیار ریال از سایر اعتبارات و کمک های مردمی جهت تهیه ماسک مدارس مناطق محروم به تعداد یکصد هزار ماسک تهیه و توزیع گردید.

در ادامه طبرسا افزود: مدارس می بایست دارای اتاق بهداشت مجهز به تجهیزات کامل جهت انجام فعالیت های بهداشتی (معاینات بهداشتی و مقدماتی دانش آموزان شامل بیماریابی، بینایی سنجی، شنوایی سنجی و پایش رشد، آموزش بهداشت و تغذیه کارکنان و دانش آموزان، انجام کمک های اولیه در مواقع بروز حوادث و …..) باشد که استان با توجه به اعتبارات وزارتی و در زمان کرونا با وجود حضوری بودن مدارس و حضور درصدی از دانش آموزان بخصوص در مناطق محروم و حاشیه شهر و روستا ها اقدام به تهیه و توزیع تجهیزات اتاق بهداشت در دو مرحله که در مرحله اول یک میلیارد و سیصد ریال شامل وسایل مورد نیاز در جعبه کمک های اولیه و در مرحله ۲ بالغ بر ۲ میلیارد ریال که یک میلیارد ریال شامل تجهیزات اتاق بهداشت و یک میلیارد ریال ماسک ویژه مناطق محروم از سایر اعتبارات و کمک های مردمی صورت پذیرفته است.