امشب آرزوهای ناب بال پریدن به سمت آمین خدا می گیرند

ماه زیبای رجب در اولین جمعه‌اش، ایستگاهی می‌شود برای بلندای آرزوی مومنان تا آمین پروردگار، براتی برای برآورده شدن و به استجابت رسیدن آرزوهای محال باشد.

ماه زیبای رجب در اولین جمعه‌اش، ایستگاهی می‌شود برای بلندای آرزوی مومنان تا آمین پروردگار، براتی برای برآورده شدن و به استجابت رسیدن آرزوهای محال باشد
امشب جنس استجابت نیات پاک و آرزوهای خاص به حرمت «لیله‌الرغایب» است؛ اگرچه تمام شب‌ها و دقایق ماه رجب سرشار از رایحه و عطر استجابت است.

حرمت دعا و نیایش در شب جمعه همیشه مورد توجه و تأکید اولیای خدا بوده و حال تلاقی آن، با عظمت ماه رجب ارزشی دو چندان برای وصل حاجات به آمین خدای مهربان بخشیده است.

این گاه استجابت‌های خاص، نشان از رحم و عطوفت پروردگاری است که درگاه رحمتش برای بندگان همیشه باز و دریای کرامتش همواره گسترده و فراگیر است.

در این شب بندگان خاص خدا، در سجده‌های عاشقانه به درگاهش، امیدی تازه برای رسیدن به حوائج یافته و خط به خط آرزوهایشان را بر بال فرشتگان می‌نگارند.

پس چه زیباست در این میعادگاه عاشقانه بنده با معبود، دست‌های نیایش را برای استجابت دعای حال و روز زمین دراز کنیم و برای سلامت تمام مردم دنیا، همدل باشیم.

براستی که در بین قطره اشک‌های عارفانه و نجواهای نجیبانه بندگی، هر دعایی بال پریدن به سمت آمین خدا می‌گیرد و هر حاجتی بر بام استجابت خواهد نشست.

امشب با تمام وجود، برای شفای عاجل همه بیماران و برای شادی بی‌دغدغه کودکان و حاجت‌روایی اهل زمین، دست به دعا برداریم و آمین گوی حوائج و آرزوهای ناب باشیم، باشد که تندیس زیبای استجابت بر دوش دعای ظهور مهدی فاطمه(عج) بنشیند انشاءالله.

زهرا مرادوند
بادصبا